Nabízíme

- Kineziologický rozbor

- Posouzení psychomotorického vývoje

- Vojtova metoda – aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch v dětském věku

- Bobath koncept u dětí s kombinovanými vadami

- Kabatova technika

- Rehabilitace u vrozených vad nohou

- Míčková facilitační technika u astmatických dětí podle Z. Jebavé

- Mechanická diagnostika a terapie podle McKenzee

- Metoda R. Brunkow – aktivace hlubokého stabilizačního systému jako prevence a terapie

pohybového aparátu

- Cvičení hlubokého stabilizačního systému na balančních plochách

- Metoda Ludmily Mojžíšové – léčba funkční ženské sterility

- Rehabilitace v traumatologii a u pooperačních stavů

- Terapeutické využití kineziotapingu

- Rehabilitace ve sportovní medicíně

- SM systém (cvičení podle Dr. Smíška)

- Neurovývojová terapie dle pí. Volemanové

- Dornova metoda

- Cvičení pánevního dna včetně elektroléčebných procedur (proudy, magnetoterapie)

- Terapie lymfedému